Ценоразпис за отстраняване на възникнали неизправности с осигурени материали от клиента


1. КОТЛИ:

– Монтаж на бункер и шнек – 100.00 лв.
– Монтаж на комин – 100.00 лв.
– Подвързане на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела) –
50.00 лв.
– Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация – 100.00 лв.
– Монтаж на стаен термостат – 50.00 лв.

2. КАМИНИ:

2.1. КАМИНИ С ВОДНА РИЗА:
– Монтаж на комин – 100.00 лв.
– Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация – 100.00 лв.
– Монтаж на стаен термостат – 50.00 лв.

2.2. СУХИ ПЕЛЕТНИ КАМИНИ:
– Монтаж на комин – 100.00 лв.
– Монтаж на стаен термостат – 50.00 лв.

2.3. КАМИНИ С ТОПЪЛ ВЪЗДУХ:
– Монтаж на комин – 100.00 лв.
– Монтаж на стаен термостат – 50.00 лв.

3. НОВИ НАСТРОЙКИ ПРИ СМЯНА НА ПЕЛЕТИ:
– 45.00 лв., без включен транспорт.
– Транспорт извън населеното място на сервиза – 0,50 лв. за километър.

Отопление EcoSmart си запазва правото да коригира настоящия документ.