Профилактика на пелетни съоръжения


 • Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за
  покупка (фактура или касов бон).
 • Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за
  съответното изделие.
 • Функционален тест на всички компоненти в изделието.
 • Почистване на съоръжението при необходимост.
 • Пуск и проверка, ако е необходимо настройка спрямо специфичните изисквания на
  конкретната инсталация и комин, с които ще работи иделието.
 • При констатация на гаранционен проблем, уредът се отремонтира и ремонтът се заверява в
  гаранционната карта. 
 • Цена на профилактиката – 100 лв.