Изисквания за въвеждане в експлоатация на отоплителни съоръжения

1. КОТЛИ

 • Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкцията за монтаж и експлоатация на
 • съответния котел.
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V с предпазител отговарящ на мощността на
 • котела.
 • Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 

2. КАМИНИ 

2.1. КАМИНИ С ВОДНА РИЗА

 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация.
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V с предпазител отговарящ на мощността на
 • камината.
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 

2.2. СУХИ ПЕЛЕТНИ КАМИНИ

 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация.
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V с предпазител отговарящ на мощността на
 • камината.
 

2.3. КАМИНИ С ВЪЗДУХОВОДИ

 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация.
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V с предпазител отговарящ на мощността на
 • камината.
 • Монтирани въздуховоди и решетки.